رژیم غذایی، رژیم لاغری و کاهش فشار خون

نظرات

  • ایا شما باعمل جرا حی موا قعی من150 کیلو هستم که دیکر روی زانو نمی توا نم بیستم سن 57 سال هست قدم یک مترو هشتا د دوسانت است هر کاری مکنم لا غر نم شو م ودکتر ها می کو یند باید شصت کیلو وزن کم کنی تا زانو رو عمل کنند تو رو بخدا کمکم کنید من راننده تاکسی هستم ومدت ده ماه هست زمین گیر شدم وکسیرا هم ندارم کمکم کنه

  • سلام کارشناسان ما برای مشاوره بیشتر با شما تماس خواهند گرفت. سلامت باشید.