چاقی، مادر بیماری ها

چاقی، مادر بیماری ها

چاقی و اضافه وزن نه تنها دشمن زیبایی ظاهری و تخریب کننده تناسب اندام تلقی می شود، بلكه عامل بسیاری از بیماری های خطرناك است.

مشاهده